Tầm quan trọng của báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

0

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, một trong những cụm từ đang được tìm kiếm rất nhiều hiện nay. Đối với những người không chuyên ngành thì việc hiểu được tầm quan trọng của báo cáo quan trắc môi trường là rất khó. Vậy để có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công việc này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết chia sẻ dưới đây nhé.

Tại sao cần phải quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường định kỳ được xem là một trong những hoạt động không thể thiếu trong các công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Quan trắc môi trường theo định kỳ được xem là một quá trình đo đạc thường xuyên. Quá trình đo đạc này sử dụng cho một hoặc nhiều chi tiết về tính chất vật lý, hóa học và sinh học trong thành phần môi trường.

Nó được thực hiện theo một kế hoạch lập sẵn về thời gian, không gian, quy trình, phương pháp,… để từ đó cung cấp những thông tin cơ bản và cần thiết nhất theo yêu cầu. Những thông tin này sẽ đem lại độ chính xác và sự tin cậy cao, để từ đó có thể đánh giá được chuyển biến chất lượng môi trường. Đặc biệt đối với các nhà máy, xưởng sản xuất, khu công nghiệp,… đều phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

Tại sao phải lập báo cáo quan trắc môi trường

bao-cao-quan-trac-moi-truong-dinh-ky

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ được xem là vấn đề bức thiết hiện nay. Để có thể lý giải tại sao việc lập báo cáo trong quan trắc môi trường đóng một vai trò rất quan trọng. Thì trước tiên có thể thấy công việc báo cáo quan trắc môi Trường định kỳ sẽ:

  • Giúp cho chúng ta biết được đơn vị có tuân thủ tiêu chuẩn xả thải theo quy định hay không?
  • Giúp ghi chú, ghi nhận, đánh giá các đối tượng này có thể gây ra những ô nhiễm môi trường hay không? Đồng thời đánh giá được mức độ ảnh hưởng của môi trường như thế nào, để từ đó đưa ra một biện pháp xử lý phù hợp.
  • Giúp nhận biết được những biến đổi của môi trường. Dưới các tác nhân ô nhiễm gây ra tác động như thế nào đến cuộc sống, sức khỏe của con người. Để từ đó có một phương hướng giải quyết hiệu quả và nhanh chóng.
  • Giúp đánh giá được sự ô nhiễm này tác động như thế nào lên môi trường trong tương lai, để đưa ra một kế hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời.

Có thể nói báo cáo quan trắc môi trường chính là một trong những hoạt động nhằm giúp cho chúng ta có thể nhận định được hoạt động đó có ảnh hưởng gì đến môi trường hay không? Sự ảnh hưởng đó có tác động như thế nào đến con người, đến môi trường? Từ bảng báo cáo quan trắc môi trường chúng ta có thể đưa ra được những phương hướng giải quyết kịp thời và nhanh chóng.

Báo cáo quan trắc môi trường viết theo mẫu nào?

Mẫu Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ được viết theo mẫu A1 Phụ lục V của Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

cap-nhat-mau-bao-cao-quan-trac-moi-truong-dinh-ky-moi-nhat

Bìa báo cáo quan trắc môi trường

Nội dung thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43

– Thứ nhất, tiến hành lập để theo dõi số lượng, thực trạng và diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở kinh doanh đến chất lượng môi trường xung quanh.

– Thứ hai, tiến hành theo dõi về lưu lượng, khối lượng, tần suất và định kỳ đo đạc lấy mẫu phân tích nguồn ô nhiễm phát sinh từ dự án như nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung và một số chỉ tiêu khác. Tần suất đo đạc, phân tích tối thiểu 3 tháng 1 lần.

– Thứ ba, định kỳ đo đạc lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh như nước mặt, nước ngầm, đất thì nếu tại khu vực không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước tiến hành lấy mẫu phân tích tối thiểu 6 tháng 1 lần.

– Thứ tư, lập để theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố nếu có phát sinh như xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động khác (nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước); tần suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Quy trình thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43

– Bước 1: Khảo sát, thu thập số liệu liên quan đến hiện trạng hoạt động của công ty như về điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa chất, kinh tế – xã hội xung quanh nơi khu vực dự án hoạt động, thu thập dữ liệu hiện trạng môi trường xung quanh.
– Bước 2: Xác định nguồn ô nhiễm như khí thải, chất thải,nước thải,… phát sinh.
– Bước 3: Thực hiện việc đo đạc thống kê các thông số đặc trưng của mẫu nước thải, chất thải, khí thải môi trường xung quanh có tuân thủ theo các tiêu chuẩn hiện hành hay không. Đồng thời định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng (liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực) của môi trường xung quanh cơ sở. Chi tiết thực hiện được thể hiện rõ ở phần 8. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường trong bài viết;
– Bước 4: Liệt kê và đánh giá các biện pháp xử lý ô nhiễm đã và đang sử dụng. Đánh giá chất lượng môi trường, tác động và ảnh hưởng nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh nơi dự án hoạt động
– Bước 5: Tiến hành xây dựng các biện pháp nhằm giảm thiểu và dự phòng sự cố.
– Bước 6: Cam kết khắc phục các nội dung không đạt, đề ra các biện pháp khắc phục, thời hạn khắc phục, cam kết việc thực hiện và vận hành các biện pháp xử lý ô nhiễm.
– Bước 7: hoàn thành hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo mẫu thông tư 43/2015/TT-BTNMT

– Bước 8: Gửi ký hồ sơ cho chủ doanh nghiệp
– Bước 9: Nộp lên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt tại địa phương nơi dự án triển khai và hoạt động.

Tần suất báo cáo số liệu quan trắc môi trường

Trích dẫn từ thông tư 43/2015/TT-BTNMT có quy định về tần suất thực hiện báo cáo số liệu quan trắc môi trường như sau:

  1. Đối với các đơn vị thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia, tần suất báo cáo như sau:a) Gửi kết quả và báo cáo quan trắc môi trường định kỳ chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc;b) Gửi kết quả và báo cáo quan trắc môi trường theo tháng, quý trước ngày 15 của tháng tiếp theo;c) Gửi báo cáo tổng hợp năm về kết quả quan trắc môi trường định kỳ và kết quả quan trắc liên tục, tự động trước ngày 15 tháng 3 của năm sau.d) Truyền liên tục theo thời gian thực kết quả quan trắc tự động, liên tục.2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, tần suất báo cáo như sau:a) Gửi báo cáo tổng hợp năm về kết quả quan trắc môi trường định kỳ và kết quả quan trắc liên tục, tự động trước ngày 31 tháng 3 của năm sau;b) Truyền trực tuyến liên tục (24/24 giờ) kết quả quan trắc tự động, liên tục về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả quan trắc truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo đảm nhu cầu cung cấp, sử dụng thông tin và đạt tối thiểu 80% tổng số kết quả quan trắc dự kiến của chương trình quan trắc.3. Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ:a) Số liệu quan trắc môi trường của các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Khoản 4 Điều 21 Thông tư này gửi báo cáo kết quả quan trắc định kỳ chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc; đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thực hiện truyền liên tục kết quả quan trắc tự động, liên tục theo thời gian thực về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương

Tìm đâu được đơn vị lập báo cáo quan trắc môi trường uy tín?

bao-cao-quan-trac-moi-truong-dinh-ky

Công ty cổ phần EJC với hơn 6 năm cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường

Không phải ai cũng có thể lập báo cáo quan trắc môi trường theo đúng chuẩn quy định Chính phủ. Do đó việc cần tìm một đơn vị cung cấp dịch vụ lập báo cáo quan trắc môi trường được xem là vấn đề cần thiết hiện nay.

Công ty cổ phần EJC với hơn 6 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường. Đơn vị gần như khẳng định được vị thế của mình trên thị trường cạnh tranh. Mỗi ngày đơn vị nhận được hàng trăm sự phản hồi tích cực từ những khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ.

EJC Group đã đảm nhận nhiều dự án lớn trên cả nước. Đảm bảo sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ tại nơi đây.

Nếu bạn muốn lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. Nếu bạn muốn lựa chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín và chất lượng trên thị trường. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với EJC Group, chúng tôi đảm bảo sẽ đem đến cho bạn sự hài lòng.