Danh sách các đối tác tiêu biểu

0
STT Đơn vị ký hợp đồng Nội dung
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
01 Công ty TNHH Sama Intech Bắc Giang – Xây dựng HTXL nước thải sản xuất găng tay cao su công xuất 40 m3/ngày.đêm.
02 Công ty TNHH Ban Mai Bắc Ninh – Xây dựng HTXL nước thải sinh hoạt  công xuất 70 m3/ngày.đêm, cột A.
03 Trang trại chăn nuôi lợn nái anh Thành Nghệ An – Xây dựng HTXL nước thải sản chăn nuôi công xuất 100 m3/ngày.đêm, cột A.
04 Trang trại chăn nuôi lợn nái bác Tốn Bắc Ninh – Xây dựng HTXL nước thải sản chăn nuôi công xuất 200 m3/ngày.đêm.
05 Công ty VINA TOP Vĩnh Phúc – Xây dựng HTXL nước thải sản xuất in ấn gạch men công xuất 40 m3/ngày.đêm, cột A.
06 Công ty cổ phần CNSH Tân Việt Đông Bắc – Bắc Ninh – Xây dựng HTXL nước thải sinh hoạt  công xuất 100 m3/ngày.đêm.
07 Trang trại chăn nuôi lợn nái anh Đạt Bắc Giang – Xây dựng HTXL nước thải sản chăn nuôi công xuất 200 m3/ngày.đêm
08 Trang trại chăn nuôi lợn thịt anh Trọng – Bắc Giang – Xây dựng HTXL nước thải sản chăn nuôi công xuất 120 m3/ngày.đêm.
09 Trang trại chăn nuôi lợn nái anh Thành Nghệ An – Xây dựng HTXL nước thải sản chăn nuôi công xuất 500 m3/ngày.đêm, cột B.
10 Công ty TNHH dịch vụ Thép NSSB Hà Nôị – Xây dựng HTXL nước thải sinh hoạt công xuất 15 m3/ngày.đêm cột B.
11 Công ty TNHH YOONIL VIỆT NAM – Xây dựng HTXL nước thải sinh hoạt công xuất 10 m3/ngày.đêm, cột B.
12 Công ty TNHH Hóa chất công nghiệp Thái Hòa – Thiết kế thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất 20 m3/ngày.đêm.
13 Công ty TNHH Habok – Thiết kế thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 20 m3/ngày.đêm.
………
1. BẮC GIANG
01 Công ty TNHH MTV xây dựng và TM Dong – A – Nghiên cứu, xây dựng và thu thập thông tin hoàn chỉnh  Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Nhà máy JinYang MTS Vina.
02 Công ty TNHH MTV C&M Vina – Lập báo cáo giám sát môi trường;

– Lập hồ sơ hoàn công các công trình xử lý chất thải;

– Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại.

03 Ông Nguyễn Văn Nguyệt – Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “trang trại chăn nuôi lợn nái siêu nạc sinh sản”;

– Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc CP -8000 con kết hợp nuôi trồng thủy sản”;

– Lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải;

– Lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

04 Công ty Cổ phần may Bắc Giang

Xí nghiệp may Lục Nam

– Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết của xí nghiệp may Lục Nam;

– Lập báo cáo giám sát môi trường;

– Lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho xí nghiệp may Lục Nam.

05 Công ty TNHH ASIABOLT VINA – Lập báo cáo giám sát môi trường;

– Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

06 Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Đất Việt – Lập báo cáo giám sát môi trường.
07 Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Đặc khu Hope Việt Nam – Lập báo cáo giám sát môi trường;

– Lập hồ sơ hoàn công các công trình xử lý chất thải.

08 Công ty TNHH Hiền Từ – Lập báo cáo giám sát môi trường.
09 Công ty TNHH MTV TaeWon – Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

– Lập báo cáo giám sát môi trường.

10 Công ty TNHH BIRZ VIỆT NAM – Lập báo cáo giám sát môi trường.
11 Công ty TNHH Korea – Vietnam Kyung Seung –  Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

– Lập báo cáo giám sát môi trường.

12 Công ty TNHH ShinSung Vina – Lập báo cáo giám sát môi trường;

– Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải;

– Tư vấn xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

13 Công ty TNHH sản xuất – xuất nhập khẩu An Thịnh – Chi nhánh Bắc Giang – Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
14 Công ty TNHH MTV Dũng Sĩ – Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
15 Công ty Cổ phần Khoáng sản JMC – Lập báo cáo giám sát môi trường;

– Lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành công trình BVMT.

16 Công ty TNHH Gitae Electronics – Lập báo cáo giám sát môi trường.
17 Công ty Cổ phần Nam Sơn – Lập báo cáo giám sát môi trường.
18 Trường tiểu học Thu Hương – Cam kết bảo vệ môi trường.
19 Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Bắc Giang

Tư vấn môi trường

– Lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

– Lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng nước thải tại Xưởng chế biến nông sản xuất khẩu của Công ty cổ phần thuốc lá thực phẩm Bắc Giang và Trạm dừng nghỉ Song Khê – Chi nhánh Công ty TNHH Bắc Hà.

20 Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn – Khảo sát, thu thập, phân tích đánh giá chất lượng mẫu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2012, năm 2013.
21 Nhà hàng Lẩu Hiền Hòa – Lập đề án BVMT đơn giản.
22 Công ty TNHH MTV Namsu Vina – Lập đề án BVMT đơn giản.
23 Công ty CP thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang – Lập đề án BVMT đơn giản.
24 Công ty TNHH đầu tư phát triển kinh doanh và dịch vụ Hải Nam – Lập đề án BVMT chi tiết dự án “Khôi phục, sửa chữa đường sắt số 3A và xây dựng bãi hàng ga Kép, tuyến đường sắt Kép – Hạ Long”.
25 Công ty TNHH Phát triển khai khoáng Tường Long – Lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt;

– Lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

26 Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc – Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

– Lập Cam kết BVMT cho dự án “ sửa chữa sân Tennis”.

27 Xí nghiệp cơ khí vật liệu xây dựng Thành Phát – Lập báo cáo ĐTM cho dự án “ Trung tâm thương mại Thành Phát”.
28 Công ty TNHH xây dựng và kỹ thuật KIV – Lập đề án BVMT chi tiết cho dự án: Nhà máy sản xuất phụ kiện cho điện thoại di động, xe ô tô và thiết bị điện tử của Công ty TNHH Shinsung Vina.
29 Công ty TNHH Trần Luận – Lập cam kết BVMT  cho Dự án xây dựng “ Chợ khu dân cư số 1 – thành phố Bắc Giang”.
30 Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang – Lập đề án BVMT đơn giản;

– Lập báo cáo môi trường.

31 Công ty CP Phát triển và Đầu tư bất động sản Phi Long – Lập Báo cáo ĐTM dự án “Đầu tư xây dựng Khu 4 khu dân cư thị trấn Bích Động”.
32 Công ty TNHH cổ phần bệnh viện Đức Thiện chi nhánh Tân Yên – Lập đề án BVMT đơn giản.
33 Công ty TNHH Bình Minh – Lập đề án BVMT đơn giản.
34 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Duy Anh – Lập báo cáo ĐTM cho dự án  “Khu dân cư thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam”.
35 Xưởng sản xuất Cầu Lông 88 – Lập đề án BVMT đơn giản.
36 Công ty TNHH MTV sản xuất – thương mại Tuấn Thắng – Lập đề án BVMT chi tiết.
37 Công ty TNHH Daeyang Hà Nội – Tư vấn, thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý nước thải;

– Lập hồ sơ hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường;

– Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

38 Nhà máy giấy Xương Giang – Công ty CP Xuất nhập khẩu Bắc Giang – Lập báo cáo giám sát môi trường;

– Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT.

39 Công ty TNHH MTV dịch vụ và thương mại tổng hợp Thái Minh – Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải.
40 Công ty nhiệt điện Sơn Động – Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.
41 Chi nhánh Công ty CP tập đoàn khoáng sản Á Cường Tại Bắc Giang – Nhà máy tuyển và luyện đồng – Lập báo cáo giám sát môi trường;

– Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải.

42 Chi nhánh Công ty CP tập đoàn khoáng sản Á Cường tại Bắc Giang – Mỏ than Đồng Tàn, Mỏ than Bố Hạ – Lập báo cáo giám sát môi trường.
43 Công ty Xăng dầu Hà Bắc – Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.
44 Công ty TNHH MyungBo Vina – Lập báo cáo giám sát môi trường; Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH;

– Lập Hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

45 Ban quản lý dự án Sở NN&PTNT Bắc Giang – Lập ĐTM cho dự án: “ Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Áng, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”.
46 Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Yên Thế – Lập ĐTM cho dự án “ Cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi hồ Cầu Rễ, Hồng Lĩnh, Tân Gia huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang”.
47 Công ty TNHH Kim Tường – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường;

– Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

48 Công ty TNHH ARK Việt Nam – Lập cam kết bảo vệ môi trường;

– Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

49 Công ty Cổ phần Hoàn Hảo – Lập Hồ sơ xin cấp phép xả thải; khai thác nước ngầm;

– Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.

50 Ban Quản lý dự án TB1 – Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: “Đầu tư hỗ trợ đời sống, sản xuất cho hộ tái định cư và cộng đồng dân sở tại của một số xã có tiếp nhận dân tái định cư thuộc Dự án di dân tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực I”.
51 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Toàn Phúc – Lập cam kết bảo vệ môi trường.
52 Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc – Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước;

– Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án đường sắt từ kho của Công ty đến ga Bắc Giang.

53 Công ty TNHH Bắc Hà – Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
54 Công ty liên doanh vận tải hành khách Bắc Hà – Lập cam kết bảo vệ môi trường.
55 Công ty Cổ phần Hoàn Hảo – Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước;

– Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước ngầm;

– Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

56 Công ty TNHH MTV Jisung Vina – Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước;

– Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.

57 Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang – Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; trám lấp giếng khoan.
58 Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Động – Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước;

– Lập hồ sơ hoàn công các công trình BVMT.

59 Công ty TNHH Hoa Năng – Lập đề án BVMT đơn giản.
60 Công ty TNHH Ty&Co – Lập báo cáo môi trường lao động;

– Đo kiểm định chống sét.

61 Công ty TNHH MTV Moa Tech – Lập Đề án BVMT đơn giản;

– Lập báo cáo môi trường lao động;

– Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

62 Công ty TNHH HSV Việt Nam – Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH;

– Lập hò sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường.

63 Công ty TNHH Siflex Việt Nam – Lập Đề án BVMT chi tiết;

– Quan trắc , giám sát môi trường định kỳ;

– Lập hồ sơ xin xác nhận các công trình biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành.

64 Công ty TNHH Haesung Tech Việt Nam – Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ;

– Lập báo cáo môi trường lao động thường niên.

65 Công ty TNHH Sinhan Eng Vina – Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ;

– Đo, kiểm định hệ thống chống sét;

– Lập báo cáo môi trường lao động.

2. BẮC NINH
01 Công ty TNHH Phước An – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường .
02 Công ty Cổ phần máy công trình Thăng Long – Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
03 Chi nhánh Công ty CP thương mại  và  Vận tải Petrolimex Hà Nội tại Bắc Ninh. – Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
04 Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường;

– Tư vấn lập hồ sơ chủ nguồn chất thải nguy hại.

05 Công ty TNHH CRUCIALTEC VINA – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường;

– Lập báo cáo ĐTM.

06 Công ty TNHH Myung Tech Vina – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
07 Công ty TMDV và môi trường Ngôi Sao Xanh – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường cho Công ty SIKA Hữu Hạn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh;

– Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường cho Công ty TNHH HEAM Vina (HAEM Vina Co.,Ltd).

08 Công ty CP May Bắc Ninh – Đề án bảo vệ môi trường.
09 Công ty cổ phần Nghiệp Quảng – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
10 Công ty CP Môi trường Thuận Thành – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường Công ty Wontech Việt Nam.
11 Công ty xây dựng Đồng Nguyên- nhà máy gạch Tuynel sông Đuống – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
12 Công ty TNHH SeoJin System Vina – Hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường.
13 Công ty TNHH VS Technology – Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường .
14 Công ty TNHH O-sung Vina – Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng nhà máy O -sung Vina.
15 Công ty TNHH VS Industry Việt Nam – Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án cải tạo mở rộng nhà máy.
16 Công ty TNHH thương mại và SX Hải Thiên – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
17 Công ty cổ phần SX và xuât nhập khẩu bao bì Thăng Long – Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước dưới đất.
18 Công ty TNHH Chuang Sheng optical Việt Nam – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
19 Công ty TNHH S-Mas Vina – Lập báo cáo ĐTM.
20 Công ty TNHH Hansol CPN Vina – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
21 Chi nhánh Công ty TNHH SHOEI Việt Nam tại Bắc Ninh – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường;

– Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

22 Công ty gạch Vạn Thuận – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
23 Công ty TNHH bàn ghế và thiết bị thẩm mỹ Hùng Hòa – Tư vấn xây dựng hệ thống xử lý nước thải.
24 Công ty CP XD công trình Bảo Giai – Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
………
3. HẢI PHÒNG
01 Công ty TNHH ô tô Chiến Thắng – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
02 Công ty CPTM dịch vụ liên vận tải quốc tế Hoàng Anh – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
03 Công ty TNHH vận tải và thương mại Hà Anh – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
………
4. HÀ GIANG
01 Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
02 Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
03 Công ty điện lực Hà Giang – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
5. TUYÊN QUANG
01 Công ty TNHH MTV Tâm Việt – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
………
6. CAO BẰNG
01 Công ty Than cốc và khoáng sản Việt Trung – Vinacomin – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
02 Chi nhánh công ty mỏ và hóa chất Bắc Kạn –   Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết kho thuốc nổ.
03 Ban quản lý dự án huyện Trà Lĩnh –   Lập cam kết BVMT dự án làm đường.
04 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng –   Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cải tạo, nâng cấp bệnh viện.
05 Ông Trương Xuân Hòa –   Lập cam kết bảo vệ môi trường Trang trại hộ gia đình ông Trương Xuân Hòa.
06 Cơ sở sản xuất men Đinh Sơn Tùng –   Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho cơ sở sản xuất men Đinh Sơn Tùng.
………
7. QUẢNG NINH
01 Trung tâm y tế dự phòng Quảng Ninh – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
02 Công ty TNHH Vina new taprs –   Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ.
03 Chi nhánh công ty CP thương mại cơ khí Tân Thanh tại Quảng Ninh –   Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
04 Công ty cổ phần xây dựng Quảng Ninh – Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
05 Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long – Lập báo cáo ĐTM;

– Lập phương án cải tạo phục hồi môi trường.

06 Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị Thành Công – Lập báo cáo ĐTM.
07 Công ty TNHH Ngọc Linh T&T – Lập đề án bảo vệ môi trường.
08 Công ty TNHH MTV xây dựng Hà Tuyết – Lập đề án bảo vệ môi trường.
09 Doanh nghiệp tư nhân ô tô Quang Sinh – Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
10 Công ty cổ phần phát triển kính xây dựng Việt Nam – VCG – Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
11 Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả – Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
12 Công ty TNHH thương mại thép Long Giang – Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
13 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Hưng – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
14 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
15 Công ty TNHH hợp tác và đầu tư sản xuất Quảng Ninh – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
16 Công ty TNHH xây dựng Quảng Hồng – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
17 Công ty cổ phần cơ khí giao thông Quảng Ninh – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
18 Công ty TNHH Vina Việt Nam – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
19 Công ty cổ phần thương mại vận tải cơ khí Phước Toàn – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
20 Công ty cổ phần Thành Đồng – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
21 Công ty TNHH Vina New Tarps – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
22 Công ty cổ phần gốm và xây dựng Hạ Long 1 – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
23 Công ty cổ phần xây dựng Quảng Ninh – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
………
8. HƯNG YÊN
01 Công ty điện lực Hưng Yên – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường;

– Lập cam kết BVMT.

………
9. VĨNH PHÚC
01 Công ty TNHH Thuận Phong – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
02 Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng –   Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ;

–   Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

03 Bệnh viện giao thông vận tải –   Quan trắc môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
04 Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc –   Quan trắc môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
05 Công ty TNHH Đức Minh –   Quan trắc môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
06 Công ty TNHH công nghiệp điện tử Sanha Việt Nam –   Quan trắc môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
07 Công ty CP Vinatop –   Quan trắc môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
08 Công ty TNHH Bhflex Vina –   Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
09 Công ty TNHH sản xuất và thương mại phân bón Phú Điền –   Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
10 Công ty TNHH Song Tinh –   Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp Bộ cho dự án tái chế phế liệu;

–   Lập báo cáo xin cấp phép xả thải nước thải vào nguồn nước.

11 Công ty SoEng Vina –   Lập báo cáo xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước;

–   Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

–   Quan trắc môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

12 Công ty TNHH Japfa comfeed Hợp Châu –   Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.
13 Công ty TNHH Japfa Comfeed Đạo Trù –   Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.
14 Công ty TNHH Thụ Ngọc Hằng –   Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.
15 Công ty CP Đại Dương –   Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
16 Công ty TNHH Vina Korea –   Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
17 Công ty TNHH K-Electronic –   Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
18 Công ty TNHH sản xuất – thương mại Nguyệt Ánh –   Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
19 Công ty TNHH Thương mại Xây Dựng Vĩnh Phúc –   Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
20 Công ty SBK – Nhà thầu Đông Á –   Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
21 Công ty CP Prime Yên Bình –   Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.
………
10. THÁI NGUYÊN
01 Công ty khách sạn du lịch Dạ Hương – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường;

– Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước ngầm.

02 Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bảo Lộc – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
03 Nhà máy gạch Tuynel Phú Lộc – Lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.
04 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tú – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường;

– Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

05 Công ty cố phần sản xuất gang Hoa Trung – Lập ĐTM cho dự án nhà máy luyện gang giai đoạn 2.
06 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Congrete – Lập bản cam kết bảo vệ môi trường cho dự án  trạm trộn bê tông.
07 Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường;

– Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

08 Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường cho 20 cây xăng trên địa bàn Thái Nguyên;

– Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH;

– Lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường cho 17 cây xăng dầu thuộc quản lý của Công ty.

09 Công ty Điện lực Thái Nguyên – Lập ĐTM trạm điện 110kV cung cấp cho KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên.
10 Công ty cổ phần Kim Thái – Lập ĐTM Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nam Hồ Núi Cốc.
11 Công ty CP đầu tư Trọng Tín – Gang Hoa Trung – Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
12 Công ty TNHH An Cường – Lập báo cáo ĐTM.
13 Công ty CP VLXD Phú Sơn – Itasco – Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
14 Nhà máy nhiệt điện An Khánh – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường;

– Lập báo cáo quan trắc xả nước thải vào nguồn nước.

15 Bệnh viện đa khoa Phú Lương – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường;

– Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

16 Công ty  TNHH MTV KTKS Việt Bắc – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
17 Bệnh viện đa khoa Phú Bình – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường;

– Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

18 Công ty cổ phần thép Toàn Thắng – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
19 Công ty TNHH thương mại Hoàng Long – Lập kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Lập phương án cải tạo phục hồi môi trường.

20 Nhà máy ván ép KCN Điềm Thụy – Lập báo cáo ĐTM.
21 Nhà máy cơ khí Trường Tín – Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
22 Công ty  TNHH MTV KTKS Việt Bắc – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
23 Bệnh viện mắt Thái Nguyên – Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

– Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

24 Công ty Cổ phần Vinasunny – Lập báo cáo ĐTM;

– Lập phương án cải tạo phục hồi môi trường.

25 Công ty TNHH RF Tech Thái Nguyên – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
26 Công ty TNHH Bokwang Vina – Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
27 Dự án khu dân cư Hồng Thái – Lập báo cáo ĐTM.
28 Dự án khu dân cư số 5B – Lập báo cáo ĐTM.
29 Công ty Than Núi Hồng – Chi nhánh tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường;

– Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

30 Công ty cổ phần xây dựng và khai thác than Thái Nguyên – Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ cho mỏ than Bá Sơn.
31 Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa trung tâm – Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án bệnh viện đa khoa trung tâm.
32 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG – Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới đất.
33 Công ty TNHH Daeyang Civil Engineering & Architecture – Lập báo cáo ĐTM cho dự án Nhà máy Shinsung C&T Vina giai đoạn mở rộng.
34 Công ty TNHH Doorien HS – Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án Nhà máy Doorien HS.
35 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Việt Tín – Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho Công ty TNHH KC Vina.
36 Công ty TNHH Prime Construction – Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho Dự án Nhà máy Mersen Vina.
37 Công ty cổ phần đầu tư chợ trung tâm Đại Từ – Lập báo cáo ĐTM cho Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và chợ trung tâm Đại Từ.
38 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng NST – Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng nhà máy DHM Vina.
39 Công ty TNHH MDA E&C – Lập báo cáo ĐTM cho công ty TNHH Samju Vina Thái Nguyên.
40 Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam – Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới đất.
41 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng Việt Nam – Lập báo cáo ĐTM cho Dự án xây dựng nhà máy New One Tech.
42 Công ty TNHH Youngjin E&C Vina – Lập báo cáo ĐTM cho Dự án Nhà máy Korea Electric Terminal Factory.
43 Công ty cổ phần chế biến gỗ BHL Thái Nguyên – Lập báo cáo ĐTM cho Nhà máy chế biến gỗ Điềm Thụy.
44 Công ty TNHH cơ khí kỹ thuật xây dựng Posung – Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho Nhà máy Asea Daeryun Vina.
45 Trung tâm da liễu và chống phong Thái Nguyễn – Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho khu điều trị phong Phú Bình.
46 Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ – Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn nước và khai thác nước mặt.
47 Công ty cổ phẩn môi trường Việt Xuân Mới – Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất;

– Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

48 Công ty TNHH MTV điện cơ hóa chất 15 – Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.
49 Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Thái Nguyên – Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho Xưởng sản xuất trang thiết bị trường học.
50 Công ty cổ phần công nghệ môi trường xanh – Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.
11. THÁI BÌNH
01 Công ty may Đạt Vinh – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
02 Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim FORTRESS Việt Nam – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
03 Công ty TNHH Tiến Thành – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
04 Công ty TNHH Liên Á – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
05 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nông thôn mới Việt Nam – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
06 Công ty TNHH PS Vina – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
07 Trang trại chăn nuôi Ninh Bình – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
08 Hộ kinh doanh cá thể gia đình Bùi Văn Dũng – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
09 Công ty Cổ phần thương mại Dược VTYT Khải Hà – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường;

– Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

10 Công ty TNHH GARDEN PALS – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường;

– Đo kiểm môi trường lao động.

11 Công ty TNHH tư vấn đầu tư KCN TMT – Lập báo cáo ĐTM công ty Hảo Cảnh.
12 Công ty thủy tinh Thái Bình – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
13 Chi nhánh công ty TNHH Sơn Hà tại Thái Bình – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
14 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Lý Nhân – Lập báo cáo ĐTM trại bò xã Hồng Minh.
15 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hồng Minh – Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
16 Cơ sở sản xuất dép nhựa Đặng Văn Đại – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
17 Công ty TNHH dệt MEINA MEINA – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
18 Công ty TNHH POONGSHING VINA – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
19 Công ty TNHH đồ chơi ADEAL – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
20 Công ty cổ phần mây tre cuốn mỹ nghệ Trường Giang – Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, thử nghiệm mẫu nước uống.
………
12. NAM ĐỊNH
01 Công ty mây tre đan Nam Định – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
02 Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Hải Hậu – Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.
………
13. LÀO CAI
01 Mỏ đá Bản Cầm, Lào Cai – Lập báo cáo ĐTM;

– Lập Đề án cải tạo phục hồi môi trường mỏ đá.

02 Khách sạn SapaChan – Lập báo cáo ĐTM dự án khách sạn SapaChan.
03 Doanh nghiệp tư nhân Thiên Hòa An – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ.
04 Công ty TNHH MTV Tân An Thịnh – Lập báo cáo ĐTM.
………
14. PHÚ THỌ
01 Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Kim Sen – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
02 Công ty TNHH Sejin Bag Vina – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
03 Công ty cổ phần Kapstex Vina – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
04 Công ty TNHH Bách Đặc Lợi – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
05 Công ty TNHH Daon Vina – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
06 Công ty TNHH Kyuongwon HM Việt Nam – Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
07 Công ty cổ phần chè Văn Hưng – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
08 Công ty TNHH xây dựng và  thương mại Ngọc Tuệ – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
09 Công ty cổ phần Giày Vĩnh Phú – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
10 Công ty TNHH Kor-vi park – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
11 Công ty cổ phần Quartz – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
12 Công ty TNHH Cima Việt Nam – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
13 Công ty TNHH MTV L&S Vina – Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
………
15. HÀ NAM
01 Công ty TNHH Kang Yin Electronic Technology – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
02 Công ty TNHH Sunlin Electronic Việt Nam – Lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường.
………
16. HẢI DƯƠNG
01 Công ty TNHH Se Pyungenc Vina – Lập Kế hoạch BVMT cấp Sở Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện.
………