Chiến lược phát triển dài hạn của EJC là đạt mức doanh số để trở thành một Tập đoàn đa ngành lớn nhất Việt Nam cho đến năm 2027

0

Một số định hướng cơ bản đến năm 2022 và tầm nhìn đến năm 2027 của EJC:

– Trong giai đoạn 2015 – 2019: EJC phấn đấu có mặt tại 25 tỉnh phía Bắc, tiếp tục mở rộng thị trường phủ kín 63/63 tỉnh thành vào năm 2022.

– Hoàn thiện phòng thí nghiệm được đánh giá 127 về các thông số cơ bản trong các QCVN vào năm 2018.

– Tập trung kinh doanh mảng thương mại về hóa chất trong năm 2018.

– Tập trung mở rộng thêm các ngành nghề gần và là thế mạnh của EJC như: H Vệ sinh công nghiệp, đào tạo an toàn hóa chất, cung cấp nước sạch,… Trên hướng thử nghiệm tại 1 vài cơ sở và nếu thành công sẽ nhân rộng mô hình.

– Thực hiện các đề tài khoa học, dự án nhà nước về lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực gần.

– Thiết kế, thi công hệ thống xử lý dạng hợp khối tiến dần đến mảng cho thuê nhân lực vận hành hệ thống và cho thuê hệ thống xử lý. Nghiên cứu các công nghệ mới về thiết kế – thi công hệ thống xử lý. Nhập trang thiết bị hệ thống xử lý ưu tiên đem về sử dụng định hướng phát triển thêm mảng phân phối thiết bị.

Trong thời gian này, những lĩnh vực quan trọng nhất tạo ra đòn bẩy cho việc đạt mục tiêu của EJC là:

– Tuyển dụng những người con ưu tú nhất của Dân tộc Việt Nam

– Đẩy mạnh lĩnh vực tư vấn môi trường, xử lý chất thải

– Đầu tư vào thuê và cho thuê nhà trọ, nhà xưởng cho thuê, khách sạn

– Đầu tư tài chính

– Hỗ trợ khởi nghiệp

EJC sẽ hoàn thành các mục tiêu chiến lược sau:

– Cung cấp được 1000 hệ thống xử lý nước thải.

– Phục vụ được: 10.000 khách hàng là doanh nghiệp

– Phục vụ được 1000 khách hàng là doanh nghiệp trong việc cho thuê nhà xưởng, nhà văn phòng,…

– Trồng mới được 1000 ha rừng

Đối với Quản trị doanh nghiệp:

  • Trở thành doanh nghiệp có cơ cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp.
  • Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc.