Lĩnh vực kinh doanh

0

Lĩnh vực kinh doanh:

EJC cung cấp các dịch vụ kinh doanh trong các mảng sau:

Dịch vụ Tư vấn môi trường: Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch Bảo vệ môi trường, Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết, Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản, Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường,…;

– Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường: Hoàn thiện Phòng thí nghiệm được đánh giá 127 về các thông số trong các QCVN;

– Kinh doanh mảng thương mại về hóa chất;

– Cung cấp vận tải hàng hóa;

– Thiết kế, thi công hệ thống xử lý: Cho thuê nhân lực vận hành hệ thống và cho thuê hệ thống xử lý. Nghiên cứu các công nghệ mới về thiết kế – thi công hệ thống xử lý. Nhập trang thiết bị hệ thống xử lý ưu tiên đem về sử dụng định hướng phát triển thêm mảng phân phối thiết bị;

– Bất động sản;

– Đầu tư kinh doanh tài chính.

– Thực hiện các đề tài khoa học: Dự án nhà nước về lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực gần;

– Tập trung mở rộng thêm các ngành nghề: Mở ngành gần và là thế mạnh của EJC như: Hút bể phốt, Vệ sinh công nghiệp, đào tạo an toàn hóa chất, cung cấp nước sạch,…. trên hướng thử nghiệm tại 1 vài cơ sở và nếu thành công sẽ nhân rộng mô hình.

Giá trị cốt lõi của EJC

EJC phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chú trọng lợi ích của khách hàng, người lao động và cổ đông.

Tầm nhìn

“Là một trong những tập đoàn đa quốc gia vào năm 2030”.

Sứ mệnh

Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng bằng các sản phẩm đảm bảo chất lượng giá thành rẻ nhất, dịch vụ tốt nhất, tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định.