Lập báo cáo giám sát môi trường định kì cho công tý TNHH KS Teck Phú Thọ

0

Lập báo cáo giám sát môi trường định kì cho công tý TNHH KS Teck Phú Thọ

  • Nhà máy KS Tech Phú Thọ có tổng diện tích 15.000m2nằm trên khu đất tại lô số 11, CCN làng nghề phía Nam Thanh Ba, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, toàn bộ diện tích đất này nằm trong quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề phía Nam huyện Thanh Ba được UBND tỉnh Phú Thọ cho phép công ty đầu tư dự án Nhà máy KS Tech Phú Thọ để sản xuất, lắp ráp tai nghe và cáp/rắc truyền dữ liệu cho điện thoại di động và điện thoại thông minh.

Lấy mẫu nước tại hệ thống xử lý nước thải của công ty.

Khảo sát và lấy mẫu khí thải

Chủ dự án: EJC chi nhánh Phú Thọ