Quan trắc Công ty TNHH MYUNGBO VINA

0

– Xác định mức độ ô nhiễm của các thông số trong môi trường không khí môi trường lao động theo các quy chuẩn Việt Nam cho phép hiện hành.

– Xác định nồng độ các thành phần ô nhiễm đặc trưng trong khí thải, nước thải sinh hoạt theo quy chuẩn cho phép hiện hành.

Từ đó, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp đưa ra các giải pháp để ngăn ngừa và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường nếu có.

Ngày quan trắc: 16/9/2019

Địa chỉ: Lô B7, KCN Song Khê – Nội Hoàng, xã Song Khê, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

thịt chua phú thọ