Quan trắc Công ty Cổ phần khí công nghiệp Bắc Hà

0

Công ty cổ phần EJC Quan trắc Công ty Cổ phần khí công nghiệp Bắc Hà

Địa chỉ: Đường Phạm Liêu, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Mục tiêu chương trình quan trắc

 – Xác định mức độ ô nhiễm của các thông số trong môi trường không khí xung quanh, môi trường lao động theo các quy chuẩn Việt Nam cho phép hiện hành.

 – Xác định nồng độ các thành phần ô nhiễm đặc trưng trong nước thải theo quy chuẩn cho phép hiện hành.

Từ đó, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp đưa ra các giải pháp để ngăn ngừa và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường nếu có.