Lập báo cáo giám sát định kỳ cho công ty cổ phần VLXD Vĩnh Thịnh

0

Lập báo cáo giám sát định kỳ cho công ty cổ phần VLXD Vĩnh Thịnh

  • Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Thịnh Phú Thọ chuyên sản xuất gạch tuynel xây dựng, gạch xây tuynel, ngói màu không nung..

Lấy mẫu không khi các khu vực trong xưởng sản xuất

Khu vực bãi thành phẩm

Lấy mẫu khí thải tại ống khói của nhà máy

Chủ dự án: EJC chi nhánh Phú Thọ