Lập báo cáo giám sát cho công ty TNHH JEIL Phú Thọ

0

Lập báo cáo giám sát cho công ty TNHH JEIL Phú Thọ

  • Công ty TNHH JEIL Phú Thọ nằm trên khu đất với tổng diện tích 22.000m2 thuộc lô số 4, KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ.
  • Quy mô công suất hoạt động của công ty:

+ Công suất 3.600.000 sản phẩm/năm

+ Sản phẩm chủ yếu là bao bì container và phụ kiện bao bì container xuất khẩu 80%, tiêu thụ trong nước 20%.

+ Chất lượng sản phẩm : sản phẩm của nhà máy sau khi sản xuất sẽ có chất lượng cao, ổn định mẫu mã, bao bì đẹp , giá cả phù hợp đảm bảo tạo được uy tín với khách hàng trong nước và xuất khẩu.

Lấy mẫu không khí làm việc tại các phân xưởng

Lấy mẫu khí thải tại ống khói của nhà máy

Chủ dự án: EJC Chi nhánh Phú Thọ