Hoàn công các công trình xử lý môi trường của Công ty TNHH Trina Solar ( Việt Nam) science & technology

0

Dự án hoàn công các công trình xử lý môi trường của Công ty TNHH Trina Solar ( Việt Nam) science & technology.

– Công ty chuyên sản xuất tấm tế bào quang điện của pin năng lượng mặt trời.

– Hệ thống xử lý nước thải công suất: 3.840 m3/ngày đêm

Một số ảnh dự án

Hệ thống xử lý khí thải

Hệ thống xử lý nước thải

Khảo sát hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý khí thải

Các hệ thống xử lý xử thải

Kho lưu giữ chất thải

Chủ dự án: EJC chi nhánh Bắc Ninh