Dự án tại Công ty Cổ Phần KCN TBS Sông Trà

0

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại Công ty Cổ Phần KCN TBS Sông Trà

Công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2007, với loại hình công nghiệp sạch, ít độc hại như lắp ráp điện tử. Hiện nay Khu Công Nghiệp TBS Sông Trà có các loại hình sản xuất như sau:

+ Chi nhánh Công ty TNHH YAZAKI Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình chuyên sản xuất hệ thống dây dẫn và các thiết bị điện xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản và Mỹ với công suất khoảng gần 2 triệu sản phẩm / 1 năm giải quyết việc làm cho 1500 công nhân trên tỉnh.

+ Công ty Bia Hà Nội – Thái Bình sản xuất bia chai và bia hơi với công suất thực tế khoảng 2 triệu lít bia mỗi tháng.

+ Công ty Công ty TNHH JOHOKU Hải Phòng tại Thái Bình với công suất dây dẫn điện 5 triệu bộ

+ Nhà máy sản xuất balo túi xách sông trà với công suất khoảng 2 triệu sản phẩm/ năm.

Lấy mẫu không khí xung quanh tại cổng phụ nhà máy bia Thái Bình – Hà Nội

Lấy mẫu tại trước cửa Chi Nhánh Công ty TNHH YAZAKI Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình

Chủ dự án: EJC chi nhánh Thái Bình