Dự án: “Sản xuất thiết bị lõi lọc nước và máy lọc nước uống trực tiếp” tại Công ty TNHH Kyoung Won HM Việt Nam

0
  • Dự án “Sản xuất thiết bị lõi lọc nước và máy lọc nước” của Công ty TNHH Kyoung Won HM Việt Nam được thực hiện tại Lô B6, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  • Mục tiêu của Dự án là sản xuất thiết bị lõi lọc nước và máy lọc nước uống trực tiếp với công suất từng sản phẩm như sau:

Quy mô sản xuất của Công ty

(Tính trung bình cho 1 năm ổn định)

TT Sản phẩm Quy mô
1 Thiết bị lõi lọc nước 3.000.000 sản phẩm/năm
2 Máy lọc nước 1.000 sản phẩm/năm

 

Sản phẩm thiết bị lõi lọc nước

Nhà xưởng 500m2

Nhà để xe + phòng bảo vệ

Đường giao thông nội bộ

Chủ dự án: EJC chi nhánh Phú Thọ