Dự án hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhôm Alutec vina

0

Dự án hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhôm Alutec vina thuộc tập đoàn Aluko group

Địa chỉ: Khu công nghiệp Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên

Một số hình ảnh dự án

Chủ dự án: EJC chi nhánh Thái Nguyên