Các dự án EJC chi nhánh Yên Bái

0

1. Nhà máy nghiền

Địa điểm: Xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Công suất: 100.000 tấn/năm
Loại hình sản xuất: Nghiền quặng Fenspat và Granit Bán phong hóa làm nguyên liệu cho cá nhà máy sản xuất Gốm, Sứ, Kính.

2. Mỏ Fenspat Phai Hạ

Địa điểm: Xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Công suất: 52.500 tấn/năm
Loại hình sản xuất: Khai thác khoáng sản

3. Mỏ Granit bán phong hóa Hồ xanh

Địa điểm: Khu 7, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Công suất: 48.000 tấn/năm
Loại hình sản xuất: Khai thác khoáng sản

4. Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Yên Bái

Địa chỉ:Tổ 24, đường Đá Bia, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái
Quy mô giường bệnh: 65 giường
Số cán bộ y bác sỹ: 58 người
Một số hình ảnh dự án

 

Chủ dự án: EJC chi nhánh Yên Bái