Các dự án EJC chi nhánh Thái Bình

0

1. Khảo sát hoàn công trại lợn tại Công ty Cổ Phần Thương mại Trang Thái Sơn tại Tiền Hải, Thái Bình.

2. Khảo sát dự án lập DTM mở rộng hoạt động sản xuất của Kho trung chuyển Xăng Dầu của Công ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Thái Bình ( Trực thuộc PV Oil)

3. Khảo sát vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Nguyễn Đức Cảnh – tp Thái Bình

Các lĩnh vực hoạt động của Công ty cổ phần EJC