Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

0

Quý công ty đang tìm hiểu về thủ tục Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Công ty cổ phần EJC xin cung cấp một số thông tin để Quý công ty tham khảo.

bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong

1. Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (Theo khoản 23, điều 3, Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13).

2. Tại sao cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Mục đích của việc đánh giá tác động môi trường để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức tiêu chuẩn quy định, từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án hay không; Đồng thời có biện pháp phòng ngừa, xử lý trước khi xây dựng và đi vào hoạt động dự án.

3. Căn cứ để thực hiện việc báo cáo đánh giá tác động môi trường?

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/4/2015;

– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2015;

– Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13.

4. Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại phụ lục II Nghị địinh số 18/2015/NĐ-CP..

5. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Được quy định theo khoản 1 điều 14 của nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

6. Hồ sơ

– Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ giấy tờ khác có giá trị tương đương

– Quyết định cho phép đầu tư/ Giấy tờ tương đương

– Báo cáo đầu tư/ thuyết minh dự án/ giấy tờ tương đương

– Văn bản chấp thuận đấu nối nước thải

– Bản vẽ hiện trạng, tổng thể, bố trí phân khu chức năng, thoát nước…

7. Quy trình thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

 Bước 1: Công ty cổ phần EJC (đơn vị tư vấn) tiếp nhận yêu cầu, thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu từ dự án.

– Bước 2: Đơn vị tư vấn phối hợp với chủ đầu tư tới dự án lấy mẫu để phân tích. (10 ngày).

– Bước 3: Tổ thức tham vấn ý kiến của chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án thực hiện, có công văn tham vấn được ký xác nhận của khách hàng. (10 ngày).

– Bước 4: Đơn vị tư vấn tiến hành lập báo cáo theo tài liệu khách hàng cung cấp, kết quả phân tích mẫu, ý kiến tham vấn và đánh giá của chuyên gia. (5 ngày).

– Bước 5: Chuyển hồ sơ chủ đầu tư kiểm tra và bổ sung ý kiến (1 ngày).

– Bước 6: Đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện, in ấn và đưa chủ đầu tư ký, nộp cơ quan thẩm định (2 ngày).

– Bước 7: Chờ cơ quan thẩm định, lập hội đồng thẩm định, bảo vệ trước hội đồng, lấy ý kiến chỉnh sửa, bổ sung. (20 ngày)

– Bước 8: Bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng. (10 ngày).

– Bước 9: In ấn, hoàn thiện, trình khách hàng ký, nộp cơ quan thẩm định. (2 ngày).

– Bước 10: Chờ nhận quyết định từ cơ quan thẩm định (15 ngày), bàn giao cho khách hàng.

Lưu ý:

– Tổng thời gian thực hiện trung bình là 60-70 ngày tùy dự án, không tính thời gian khách hàng cung cấp tài liệu, đọc và ký văn bản.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu hãy đến với chúng tôi để được tư vấn môi trường miễn phí.

Thông tin liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN EJC

Email: moitruongejc@gmail.com

☎ Điện thoại: 02466 545 657 – 0989 079 105