Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo, nâng cấp và xử lý cải thiện môi trường bãi rác thải sinh hoạt huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

0

Khu xử lý rác thải huyện Thanh Sơn được quy hoạch với tổng diện tích là 59.840,0m2, nằm trên địa giới hành chính thuộc xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

  • Quy mô của dự án :

–  Phạm vi phục vụ: Toàn huyện Thanh Sơn.

– Xử lý lượng rác thải tồn đọng tại bãi rác huyện Thanh Sơn (bãi rác tại xã Sơn Hùng) 20.000m3.

– Công suất thu gom và xử lý rác:  45 tấn/ngày.

Trong đó:

+ Rác tái chế chiếm 25% = 11,25 tấn/ngày.

+ Rác đốt chiếm 35% =  15,75 tấn/ ngày.

+ Rác chôn lấp chiếm 40% =  18,0 tấn/ngày.

– Công suất chứa rác thải: 158.383m3

– Các hạng mục của dự án điều chỉnh gồm:

+ Khu chôn lấp rác thải sinh hoạt.

+ Khu xử lý: Khu xử lý nước rác

+ Khu phụ trợ: Nhà kho + nhà sản xuất chế phẩm vi sinh; sân rửa xe.

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: San nền, cổng và tường rào, đường giao thông nội bộ, hệ thống cây xanh và thảm cỏ, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống phòng cháy chữa cháy (bổ sung họng cứu hỏa), hệ thống điện và hệ thống giếng khoan.

+ Trang thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của địa phương.

– Công nghệ xử lý rác thải: Chôn lấp hợp vệ sinh theo TCXDVN 261: 2001 và vận chuyển đến lò đốt rác chung của tỉnh để đốt.

– Công nghệ xử lý nước rỉ rác: Công nghệ bãi lọc ngầm kết hợp hồ sinh học.

=> Như vậy, với các công trình được đầu tư xây dựng sẽ đảm bảo được sức chịu tải với công suất xử lý rác thải là 158.383 m3

Công tác chuẩn bị cho việc báo cáo đánh giá tác động môi trường  tại Sở TNMT tỉnh Phú Thọ

Hội đồng thẩm định đọc quyết định thẩm định dự án.

Chủ dự án: EJC chi nhánh tại Phú Thọ