Việt Nam chi hơn 500 tỷ đồng giảm ô nhiễm môi trường

0

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt 535 tỷ đồng cho ‘Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng’ giai đoạn 2016 – 2020.

Truyền thông trong nước loan tin trên, cho biết nguồn kinh phí dành cho chương trình vừa nêu sẽ được sử dụng để xử lý, khắc phục và cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường tại các khu vực công ích và các điểm tồn đọng hóa chất bảo vệ thực vật, nước thải gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Mục đích dự án được nói là nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần phát triển sự bền vững của đất nước.

Quyết định đưa ra với mục tiêu cụ thể đến năm 2020 sẽ xử lý 30 bãi rác, bãi chôn không hợp vệ sinh đang gây ô nhiễm nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mục tiêu còn được nói sẽ thu gom, tiêu hủy hóa chất bảo vệ thực vật, bao bì và cải thiện môi trường ở 70 điểm tồn lưu bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó sẽ đầu tư 3 dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn xả trực tiếp ra lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai.

Tình trạng phát triển bằng mọi giá bất chấp ô nhiễm môi trường trong nhiều năm qua hiện cho thấy nhiều tác hại rõ rệt mà khoản kinh phí chi ra để khắc phục cao hơn nhiều so với khoản thu được.  Giới chức Việt Nam thừa nhận thực tế đó và đang hô hào cần thực hiện các biện pháp giúp phát triển bền vững: làm ăn kinh tế nhưng không hủy hoại môi trường.