Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Quang tuyên truyền cho hơn 600 học sinh về Bảo vệ môi trường

0

Sáng ngày 03/6/2018, tại trường THCS Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Đoàn TN Các Cơ quan tỉnh Bắc Giang và huyện Đoàn Việt Yên phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang đã tổ chức phát động Ngày chủ nhật xanh toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần EJC được mời tham dự với tư cách là báo cáo viên, tuyên truyền về vấn đề Bảo vệ môi trường. Tại buổi tuyên truyền, ông Quang đã nêu thực trạng về môi trường của nước ta cũng như trên thế giới; Hướng dẫn cho học sinh hiểu về vấn đề ô nhiễm môi trường và các biện pháp nhằm giảm thiểu và xử lý ô nhiễm môi trường; tại sao phải bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó Ông còn đối thoại với học sinh về nhận thức của các em trong vấn đề bảo vệ môi trường. Sau buổi tuyên truyền, học sinh có những nhận thức đúng đắn trong các mối quan hệ giữa sinh thái và môi trường sống, sự phát triển tác động đến sức khỏe, từ đó ý thức tốt hơn trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại buổi đối thoại: