Mỹ thải số ống hút nhựa đủ xếp hai vòng quanh Trái Đất mỗi ngày

0

500 triệu ống hút nhựa thải ra trong một ngày ở Mỹ đủ xếp hai vòng quanh địa cầu hoặc đổ đầy 125 chiếc xe buýt chở học sinh.