EJC sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

0

Ngày 14/7/2018, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần EJC đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Minh Quang – CT HĐQT, Tổng giám đốc công ty; cùng các thành viên của HĐQT, Giám đốc các chi nhánh và toàn bộ cán bộ nhân viên của công ty.

Tập thể công ty cổ phần EJC

Tại Hội nghị, ông Vũ Sỹ Tùng – Thành viên HĐQT, GĐ chi nhánh Thái Nguyên đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.

Ông Nguyễn Sỹ Tùng – Báo cáo sơ kết

Trong báo cáo sơ kết, Ông Tùng đã nêu lên những thành tựu đã đạt được của công ty: Mở rộng thị trường, thành lập thêm được 4 chi nhánh mới; thành lập phòng Marketing Online; Xây dựng phòng thí nghiệm, hoàn thành việc xin công nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường theo NĐ 127 với mã VIMCERT 215; doanh thu 6 tháng đầu năm đạt gần 30 tỷ đồng (đạt gần 60% kế hoạch năm)…

Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2018: Công ty sẽ mở rộng thị trường tại Lạng Sơn, Hưng Yên, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; Mục tiêu doanh thu trên 28 tỷ đồng; đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm; mở rộng thêm ngành nghề, bổ sung nhân sự,…

Bên cạnh đó Giám đốc chi nhánh Thái Nguyên cũng đưa ra những đánh giá về thuận lợi và khó khăn của công ty trong thời gian vừa qua và cũng đề nghị cán bộ nhân viên công ty luôn cố gắng nỗ lực, trách nhiệm, tận tuỵ để luôn hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Từ đó xây dựng được lòng tin của khách hàng đối với các dịch vụ mà công ty cung cấp.

Đối với Phương hướng 5 năm tới (2019 -2023): Mở rộng thị trường toàn quốc; Xây dựng các Chi nhánh trở thành đơn vị số 1 tại địa bàn tỉnh về chất lượng các dịch vụ tư vấn môi trường; Mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược, nhằm cung ứng các dịch vụ về môi trường, đánh giá tác động môi trường (DTM); Tư vấn lắp đặt trạm quan trắc tự động đối với nước thải, khí thải; nằm trong Top các doanh nghiệp phát triển mạnh nhất về hệ thống xử lý; mua bán kinh doanh cung cấp các thiết bị, hóa chất liên quan đến lĩnh vực môi trường, (hóa chất, hạt nhựa, thùng đựng rác; bảo hộ lao động; hóa chất xử lý nước thải; trang thiết bị vật tư xử lý nước thải,  xử lý khí thải…)

Ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty đã cám ơn sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên công ty trong thời gian vừa qua; chúc mừng những thành tích mà cán bộ đã làm được (doanh thu đạt gần 30 tỷ, tương đương 60% kế hoạch năm). Bên cạnh đó ông Quang còn chỉ ra những tồn tại, hạn chế về hoạt động, cũng như đội ngũ cán bộ, Ông mong điều này sẽ sớm được giải quyết triệt để. Chủ tịch cũng đặt quyết tâm đối với cán bộ, nhân viên của công ty là sẽ đưa công ty cổ phần EJC là công ty hàng đầu Việt Nam về các dịch vụ môi trường, quan trắc môi trường, hệ thống xử lý…

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đội ngũ lãnh đạo công ty