Doanh nghiệp “bức tử” môi trường bị xử phạt 260 triệu đồng

0
Công ty TNHH MTV Toàn Năng Phú Thọ đã bị xử phạt hành chính 260 triệu đồng do hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường.

Nước thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn sủi bọt, bốc mùi hôi thối 

Cụ thể, theo kết quả thanh, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, nhiều thông số theo quy chuẩn quốc gia về nước thải của nhà máy sản xuất tinh bột sắn (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Toàn Năng Phú Thọ) vượt mức cho phép nhiều lần; trong đó thông số TSS vượt 5,1 lần, COD vượt 74,4 lần, Coliform vượt 5,8 lần. Đặc biệt, thông số BOD5 vượt tới 225 lần mức tối đa cho phép.

UBND tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Toàn Năng ở khu 10, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 260 triệu đồng do có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m3/ngày.

Bên cạnh đó, Công ty Toàn Năng buộc phải tạm dựng mọi hoạt động sản xuất phát sinh nước thải gây ô nhiễm môi trường; thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, thu gom, xử lý triệt để nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất tinh bột sắn đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, Công ty này phải báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm do hành vi xả thải gây ra để các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát.

An An 

Nguồn: http://moitruong.net.vn