Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới Deming Việt Nam

0

Xác định mức độ ô nhiễm của các thông số trong môi trường không khí môi trường lao động theo các quy chuẩn Việt Nam cho phép hiện hành.

– Xác định nồng độ các thành phần ô nhiễm đặc trưng trong nước thải theo quy chuẩn cho phép hiện hành.

Từ đó, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp đưa ra các giải pháp để ngăn ngừa và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường nếu có.

– Địa chỉ: KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

– Thời gian quan trắc:  17/9/2019