Quyết định phát hành trái phiếu huy động vốn mở rộng chỉ tiêu phòng thí nghiệm

0

Ngày 12/04/2018, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần EJC quyết định phát hành trái phiếu đầu tư mở rộng thêm phòng thí nghiệm.

Số lượng: 10 trái phiếu

Giá trị trái phiếu:100.000.000 VNĐ/ 1 Trái phiếu ( Một trăm triệu/ 01 trái phiếu)

Tổng giá trị trái phiếu: 1000.000.000 VNĐ ( Một tỷ VNĐ)

Số lượng mua tối đa cho 01 cá nhân, tổ chức: 02 trái phiếu

Lãi suất trái phiếu: 15% / năm

Rút trước thời hạn: 10% / năm

Thời gian trái phiếu: 01/05/2018 đến 01/05/2019